UPPGIFT: formge fyra ikoner för transportinformation i Göteborg
MÅL: ikonerna ska väga lika tungt och visas tillsammans, monterade på en karta

Här gäller det att vara noggrann, kunna se vilka skillnader små justeringar gör med en form och hur vi tolkar den. Det är viktigt att lära sig behärska komplexiteten i enkla former. Kunna producera dem på ett rätt och riktigt sätt som ger bästa möjliga resultat.
Utmaningen var att röra sig inom den grafiska profilen för Göteborgs Stad. Med hjälp av det material som finns i profilen kunde jag hitta ett formspråk som passar in men som också kan stå för sig självt. Färgerna rör sig helt inom Göteborgs Stads egna färgpalett och är kombinerade för maximal tydlighet.