UPPGIFT: skapa en logotyp till den nystartade festivalen NOOMI
MÅL: förmedla "NOOMI - en kristen festival" och vad det står för

Jag fick erbjudandet att få vara med och skapa ett uttryck för Noomi, en kristen festival som ska ha sin premiär i maj 2022. Detta är en nysatsning som kommer utifrån ett behov efter sammanhang där kreativitet, gemenskap och teologi samspelar. Festivalen vänder sig till alla över 15 års ålder. Noomi arrangeras av Liljeholmens Bibelskola, Evangeliska Frikyrkan, Östgötagården och Bilda.
Festivalens ledord är Jesusnära, ärligt och helhjärtat. Önskan för Noomi är att det ska få vara en tillväxtplats för såväl unga som äldre. Resultatet blev en logotyp med enkel men tydlig och stark form. Den finns i flera variationer för att maximera antalet användningsområden. Den finns i en standardfärg och kompletteras med en ljus och en mörk version. I leveransen ingår flera olika kompositioner av logotypen med instruktioner till hur de ska och inte ska användas. I logotypen ingår en formgiven växt som kan lyftas ur originalkompositionen för att kunna användas på mer kreativa sätt. Detta ger också en stor möjlighet till att göra växten till en symbol som kommer fungera som ett kännetecken för Noomi.
Färgerna symboliserar en jordnära plats och ger en varm känsla som passar på våren, då festivalen kommer äga rum. Växten är baserad på ledordet 'tillväxtplats' och föreställer en senapsplanta. Senapsplantan är något de flesta kristna känner igen då det kommer från ett välkänt bibelord. Därför har senapsväxten en stark symbolik. Tittar man nära på loggan så ser man det lilla fröet. Stor vikt läggs här på rötterna som utgör ett vackert mönster men också symboliserar hur mycket som händer under ytan.

Han sade också: ”Vad skall vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det? 
Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått, växer 
det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga."