UPPDRAG: uppdrag som praktikant på Ink N Art

Jag fick skapa två olika limblock med olika syften. Ett av dem är enkla limblock i A5-format som gör det möjligt att spela ett parti Sänka Skepp runt fikabordet. Det andra är ett fickformatsblock med anteckningsmöjligheter som även bjuder på små aktiviteter här och var.