UPPGIFT: producera en annons för SMHI:s helsida i GP enligt deras anvisningar
MÅL: skapa en korrekt tryckfil för dagspress 

Uppgiften var att visa statistik på rätt sätt så att informationen blir lättast möjlig att förstå på ett korrekt sätt. Detta skulle sedan sammanställas till en helsidig annons i GP vilket innebar att jobba med färgprofiler och utdata för dagspress. Nedan ser ni två varianter jag jobbade med där jag valde att visa statistik för nederbörd och temperatur under månaderna 2021.