UPPDRAG: skapa ett grafiskt manér inkl. logotyp för EFK:s satsning "Måla drömmen ung"
MÅL: hitta ett eget uttryck för hur all kommunikation inom denna satsning ska se ut 

Detta manér skulle främst användas till tryckta flyers, någon skylt och instagraminlägg. Målet var att ge denna satsning "måla drömmen ung" ett eget uttryck som skapar igenkänning. Resultatet skulle bli säreget utan att sväva för långt ifrån Evangeliska Frikyrkans egen grafiska profil. I resultatet har jag tagit fasta på ordet måla, för att ge liv och rörelse och färgpaletten är bred och går att kombinera till många olika känslor vilket gör manéret lätt att variera inom sina ramar. Här nedan ser ni det färdiga resultatet med två förslag till logotyp för kunden att välja mellan.