UPPGIFT: skapa en "give away" förpackning till Svenska Turistbussföretagens mässa
MÅL: gör en färdig tryckfil (inkl. big, skär och utfall)

Jag valde att skapa en förpackning som kan finnas på mässan och delas ut till besökarna. Förpackningen är lätt att fylla med godis och har plats för besökarna att stoppa ner visitkort och annat under sin vistelse på mässan.