UPPGIFT: sätt text och bild enligt önskemål
MÅL: anpassa formgivningen efter en bok med formatet 15x25 mm

I denna skoluppgift fick vi ett worddokument med text och en mapp med ett antal jpeg-bilder att använda som vi vill. Kravet från kunden i detta uppdrag var att använda typsnittet 'sabon' för brödtexten och att bokens format skulle vara 15x25 mm. Vi skulle också tänka på läsligheten, kundens önskan var att uppnå en "lättläslighet".
Här fanns mycket att fundera över. Boken består av korta "kapitel", vad innebär det för formgivningen? Vad gör en text lättillgänglig? Jag fokuserade mycket på att prova mig fram med luften och marginalerna. Jag beslutade att ha tydliga rubriker och bilder som får ta plats. I uppgiften fanns inget krav att skapa ett omslag, men möjligheten fanns. Framsidan jag skapade ska säga något om innehållet; vilket är bilder tagna av Annelie själv som talar ett konstnärligt språk tillsammans med intressanta reflektioner. Jag valde bild till framsidan med omsorg. Bilden är tänkt att lyfta bokens titel och addera ytterligare en dimension till den.